Home Forums Forum 1 Zwolnienie.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #2571
  Adam Bomba
  Participant

  Mam pytanie dotyczące mojej sytuacji zawodowej. Jestem mężczyzną w wieku 62 lat. Pracodawca poinformował mnie, że rozważa moje zwolnienie z powodu dłuższego chorobowego (miesiąc pobytu w szpitalu oraz miesiąc zwolnienia po szpitalnego).

  Czy pracodawca ma prawo zwolnić mnie w tej sytuacji? Ponadto, czy w razie zwolnienia przysługuje mi jakaś odprawa, biorąc pod uwagę, że pracowałem w tej firmie ponad 10 lat? Prawdopodobnie jestem jedynym pracownikiem firmy, gdyż reszta pracowników “przeszła” do firmy członka rodziny pracodawcy.

  #2581

  W celu zapewnienia pracownikom przed emeryturą stabilizacji i trwania stosunku pracy ustawodawca określił precyzyjnie, w jakich okolicznościach dopuszczalne jest rozwiązanie z nimi stosunku pracy. Art. 39 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zakaz ten nie odnosi się jednak do wszystkich trybów rozwiązania umowy o pracę. Nie ma przeszkód, aby pracodawca rozwiązał umowę o pracę w drodze porozumienia stron.

  Zgodnie z art. 53 Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

  – jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
  – dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  – dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
  – w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione wyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

  Umowa z pracownikiem znajdującym się w wieku przedemerytalnym może zostać rozwiązana również w szczególnych sytuacjach zawinionych przez samego pracownika:

  – gdy dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
  – gdy popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku,
  – gdy utracił ze swojej winy uprawnienia, które są konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.