Home Forums Forum 1 Wypowiedzenie

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #2551
  EchoPrzestrzeni
  Participant

  Czy rozwiązanie umowy o pracę na czas określony może nastąpić bez podania przyczyny? Proszę o szczegółowe omówienie przepisów prawa pracy regulujących tę kwestię. W jakich sytuacjach pracodawca lub pracownik mogą rozwiązać umowę o pracę na czas określony bez konieczności podania przyczyny? Czy istnieją wyjątki lub szczególne okoliczności, w których podanie przyczyny jest wymagane?

  #2572

  Zgodnie ze znowelizowanym art. 30 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.):

  1. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony;
  2. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony;
  3. W oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia,

  powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

  Zmiana ta nastąpiła na korzyść pracowników. Mimo iż każda ze stron stosunku pracy (czyli zarówno pracownik, jak i pracodawca) może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, to obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia spoczywa wyłącznie na pracodawcy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracownik rozwiązuje umowę z pracodawcą bez zachowania okresu wypowiedzenia (natychmiastowo) – wówczas pracownik musi podać przyczynę.

  Warto podkreślić, że pracodawca nie może argumentować, iż przyczyna rozwiązania umowy była pracownikowi doskonale znana, dlatego nie została podana. Pracodawca ma obowiązek bezwzględnie wskazać przyczynę na piśmie.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.