Home Forums Forum 1 wypadek w pracy

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #2552
  SaraP
  Participant

  Witam. Czy pracodawca może żądać ode mnie opinii lekarskiej dotyczącej wypadku w drodze do pracy skoro leczenie nie jest zakończone. Skąd pewność jaki uraz wystąpił? Co jeśli okaże się, że uraz jest bardziej rozległy ? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  #2573

  Okoliczności i przyczyny zdarzenia są analizowane przez zespół powypadkowy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.o.p.w. Zespół ten, co do zasady, składa się z pracownika służby bhp oraz społecznego inspektora pracy i powinien dokonać analizy nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Sporządzając protokół powypadkowy, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298), zespół powypadkowy powinien również dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia, określając, czy dany wypadek jest wypadkiem przy pracy.

  W związku z powyższym, konieczne jest, aby poszkodowany dostarczył niezbędną dokumentację, co jest kluczowe dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania powypadkowego. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 5 r.u.o.p.w., członkom zespołu powypadkowego przysługuje prawo do zasięgnięcia opinii lekarza oraz, w razie potrzeby, opinii innych specjalistów w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku. Taka opinia może obejmować odpowiedzi na pytania dotyczące rodzaju urazu, jego umiejscowienia oraz kwalifikacji wypadku, w tym określenia, czy doznane obrażenia obligują pracodawcę do zakwalifikowania wypadku jako ciężki, a tym samym zgłoszenia go właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy i prokuratorowi.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.