Home Forums Forum 1 regulamin wynagradzania

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #2549
  zwiazek_zawodowy
  Participant

  W jakich przypadkach oraz na jakich zasadach pracodawca jest zobowiązany do stworzenia regulaminu wynagradzania w przedsiębiorstwie? Proszę o wskazanie konkretnych przepisów prawa pracy, które regulują obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania oraz sytuacji, w których pracodawca może być zwolniony z tego obowiązku.

  #2563

  Zgodnie z definicją wynikającą z art. 104 Kodeksu pracy (dalej: kp.), regulamin pracy jest to akt wewnątrzzakładowy określający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

  W art. 104 § 1 kp. przewidziany został obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Wprowadzenie regulaminu pracy jest dobrowolne dla pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników – art. 104 § 2 kp. W przypadku jednak pracodawców zatrudniających co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, na wniosek zakładowej organizacji związkowej pracodawca ma obowiązek wprowadzić w zakładzie regulamin pracy – art. 104 § 3 kp. Ustawodawca we wszystkich powyższych przypadkach przewidział jednak zastrzeżenie, zgodnie z którym pracodawca nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu, jeżeli w zakresie odpowiadającym jego treści obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

  Jednocześnie przy ustalaniu liczby zatrudnionych pracowników uwzględnia się wszystkie osoby pozostające w stosunku pracy, niezależnie od wymiaru czasu pracy, podstawy nawiązania stosunku pracy czy rodzaju wykonywanej pracy. Bez znaczenia jest również rodzaj prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej.

  Stąd też w każdym przypadku, gdy pracodawca zatrudnia przejściowo, choćby na krótki okres czasu, co najmniej 50 pracowników, po jego stronie powstaje obowiązek wydania regulaminu pracy. W sytuacji, gdy zatrudnienie zmniejszy się poniżej 50 pracowników, regulamin pracy obowiązuje nadal. Zwrócić uwagę należy, że zarówno we wskazanym powyżej art. 104 § 3 kp., jak i art. 1042 kp. aktywna rola w procesie uzgadniania regulaminu przewidziana jest jedynie dla działającej w zakładzie pracy zakładowej organizacji związkowej.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.