Home Forums Forum 1 jakie minimalne wynagrodzenie?

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #2550
  koder123
  Participant

  Jakie elementy wchodzą w skład minimalnego wynagrodzenia określonego przez przepisy prawa pracy? Proszę o szczegółowe omówienie poszczególnych składników minimalnego wynagrodzenia, w tym składników stałych i zmiennych, które są uwzględniane przy jego obliczaniu.

  #2564

  W skład minimalnego wynagrodzenia wchodzi:

  1. Wynagrodzenie zasadnicze: Może być określane w stawce miesięcznej, godzinowej, akordowej lub jako wynagrodzenie prowizyjne.
  2. Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego: W tym dodatki za staż pracy, za pełnione funkcje, warunki pracy, itd.
  3. Nagrody i premie: Zgodne z regulaminem, ale tylko wypłacane jako element wynagrodzenia, a nie wyróżnienia.
  4. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
  5. Dodatek wyrównawczy: Wypłacany w przypadku obniżenia płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

  Przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika nie wlicza się:

  1. Nagrody jubileuszowej.
  2. Odprawy wypłacanej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
  3. Wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych.
  4. Dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
  5. Ekwiwalentów, np. za pranie odzieży.
  6. Świadczeń urlopowych oraz świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

  Jeśli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.