Home Forums Forum 1 Urlom na żądanie Reply To: Urlom na żądanie

#2577

Nie, pracownik nie będzie mógł wykorzystać 5 dni urlopu na żądanie w 2024 roku.

Zgodnie z art. 167(2) Kodeksu pracy, pracownik ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie w każdym roku kalendarzowym. Dni niewykorzystane w jednym roku kalendarzowym nie przechodzą na kolejny rok.

Oznacza to, że pracownik w 2024 roku będzie miał prawo do 4 dni urlopu na żądanie, niezależnie od tego, ile dni urlopu na żądanie wykorzystał w roku 2023.

Podsumowując, w 2024 roku pracownik będzie mógł wykorzystać maksymalnie 4 dni urlopu na żądanie.