Home Forums Forum 1 Witam, Reply To: Witam,

#2576

Godziny nadliczbowe, zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy, to godziny, które pracownik wykonuje poza obowiązującymi go normami czasu pracy i dotyczą osób zatrudnionych na pełny etat. W ich przypadku wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnym, pięciodniowym tygodniu pracy.

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy mają prawo do dodatku do wynagrodzenia za godziny wynikające z przekroczenia wymiaru czasu pracy, który został określony w umowie o pracę. Aby pracownik mógł otrzymać taki dodatek, należy ustalić i zawrzeć w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin ponad określony w umowie wymiar, która uprawnia do dodatku za godziny ponadwymiarowe – zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy.