Home Forums Forum 1 Mobbing Reply To: Mobbing

#2561

Firmy mogą tworzyć komórki ds. mobbingu, jednak nie jest to obowiązkowe. Zaistnienie mobbingu należy w pierwszej kolejności zgłosić swojemu pracodawcy, zakładając oczywiście, że prześladowcą nie jest szef firmy, lecz np. kolega z zespołu czy kierownik. W takiej sytuacji problem sygnalizuje się działowi kadr lub kadrze zarządzającej. Ze względu na obowiązek każdego pracodawcy dotyczący przeciwdziałania mobbingowi, firma po takim sygnale powinna zbadać sprawę i podjąć działania, które mogą okazać się na tyle skuteczne, że nie będzie konieczne zgłaszanie problemu do innych instytucji.

Każdy pracownik może anonimowo poinformować Państwową Inspekcję Pracy (PIP) o mobbingu w danym miejscu zatrudnienia. PIP powinna skontrolować firmę pod kątem ewentualnych zaniedbań w tym zakresie. Wykrycie takowych będzie oznaczało poważne problemy dla przedsiębiorstwa i groźbę surowych kar finansowych. W takiej sytuacji prześladowany pracownik będzie mógł również bez żadnych konsekwencji rozwiązać umowę z pracodawcą, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ponadto, sprawozdanie z kontroli będzie stanowić ważny dowód w sprawie sądowej, jeśli ofiara mobbingu zdecyduje się na taki krok.

Ostatnim etapem jest wytoczenie procesu sądowego i walka o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie. W takim przypadku pozywa się nie swojego prześladowcę, lecz pracodawcę. Na tym etapie niezwykle istotne będzie przedstawienie niezbitych dowodów na to, że działania nękającego miały faktycznie znamiona mobbingu, a sama firma nie przeciwdziałała temu procederowi.