Home Forums Forum 1 Strajk a płaca Reply To: Strajk a płaca

#2560

Strajkujący pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

Aby wspomóc protestujących pracowników, związki zawodowe mogą tworzyć fundusz strajkowy i z jego zasobów wypłacać rekompensaty dla strajkujących, pozbawionych wynagrodzenia za czas strajku.