Home Forums Forum 1 Kontrola pracy zdalnej Reply To: Kontrola pracy zdalnej

#2558

Zasady wykonywania pracy zdalnej powinny być określone w:
– porozumieniu zawieranym między pracodawcą a zakładową organizacją związkową;
– regulaminie – jeżeli w terminie 30 dni nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową lub w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa (konieczne są tu konsultacje z przedstawicielami pracowników).

Przepisy upoważniają pracodawcę do przeprowadzania kontroli pracownika w miejscu wykonywania przez niego pracy zdalnej. Kontrola taka będzie opierała się na zasadach określonych przez strony w regulaminie, poleceniu pracy zdalnej bądź w porozumieniu zawartym z pracownikiem przez pracodawcę. Kontroli mają podlegać:
– procedury ochrony danych osobowych w miejscu wykonywania pracy;
– warunki BHP.
Kontrola będzie mogła zostać zrealizowana w miejscu wykonywania pracy zdalnej, w godzinach pracy pracownika, po wcześniejszym uzgodnieniu z nim, tak aby nie naruszać prywatności jego oraz domowników.