Home Forums Forum 1 Praca zdalna Reply To: Praca zdalna

#2557

Nowe przepisy Kodeksu pracy w sposób szczególny traktują rodziców wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia. Rodzic takiego dziecka może ubiegać się o pracę zdalną, a pracodawca, co do zasady, powinien ten wniosek zaakceptować (art. 6719 § 6 Kodeksu pracy).

Pracodawca powinien przyjąć wniosek o pracę zdalną pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia. Jedynymi sytuacjami, które usprawiedliwiają ewentualną odmowę zaakceptowania wniosku, są:

– brak możliwości wykonywania pracy zdalnej ze względu na rodzaj świadczonej przez pracownika pracy,
– brak możliwości wykonywania pracy zdalnej ze względu na organizację pracy w firmie.

Pracodawca musi dobrze uargumentować swoją decyzję, aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji i wypłatę ewentualnego odszkodowania.