Home Forums Forum 1 odszkodowanie Reply To: odszkodowanie

#2580

Pracujący wnuczek ma prawo do urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci dziadka. Jednakże z samego tytułu zatrudnienia i śmierci dziadka nie przysługują żadne dodatkowe świadczenia finansowe.

Jeżeli pracownik posiada ubezpieczenie grupowe, które jest często oferowane w zakładach pracy, i jeśli polisa obejmuje świadczenie z tytułu śmierci dziadka lub babci, to wówczas pracownik może otrzymać odpowiednie świadczenie finansowe.