Home Forums Forum 1 Cześć Reply To: Cześć

#2575

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Wymiar urlopu zależy od dotychczasowego stażu pracy pracownika.

Do stażu pracy wlicza się także okres edukacji. W związku z tym, jeśli pracownik ukończył:

-zasadniczą szkołę zawodową lub równorzędną – do stażu pracy wlicza się nie więcej niż 3 lata,
-średnią szkołę zawodową – do stażu pracy wlicza się nie więcej niż 5 lat,
-średnią szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – do -stażu pracy wlicza się 5 lat,
-średnią szkołę ogólnokształcącą – do -stażu pracy wlicza się 4 lata,
-szkołę policealną – do stażu pracy wlicza się 6 lat,
-studia licencjackie lub szkołę wyższą – do stażu pracy wlicza się 8 lat.

Wymiar urlopu wynosi:

20 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy poniżej 10 lat,
26 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy co najmniej 10 lat.
Zatem, na podstawie powyższych informacji, przysługuje Pani 26 dni urlopu wypoczynkowego w bieżącym roku kalendarzowym.