Home Forums Forum 1 wolne Reply To: wolne

#2574

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281) nie odnosi się do kwestii płci pracowników. W związku z tym, każdy pracownik, bez względu na płeć, ma prawo do skorzystania z 2 dni urlopu okolicznościowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.