Home Forums Forum 1 urlop opiekuńczy Reply To: urlop opiekuńczy

#2562

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, za 5-dniowy urlop opiekuńczy pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Urlop ten może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach. Co istotne, okres przebywania na urlopie opiekuńczym nie ma wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego ani urlopu na żądanie. Okres urlopu opiekuńczego jest wliczany do okresu zatrudnienia. Urlop opiekuńczy jest udzielany w dniach, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Urlop opiekuńczy jest istotnym elementem ochrony praw pracownika, zapewniającym możliwość opieki nad osobą potrzebującą, bez konieczności przedstawiania dokumentacji medycznej i z gwarancją braku odmowy przez pracodawcę.