Home Forums Forum 1 pracuję w dużej korporacji Reply To: pracuję w dużej korporacji

#2556

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Plan urlopów ustala pracodawca, starając się zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie firmy. Plan urlopów nie jest jednak bezwzględny. Oznacza to, że istnieją sytuacje, które obligują pracodawcę do zmiany harmonogramu urlopowego.

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy, jeśli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

– czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
– odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
– powołania na ćwiczenia wojskowe lub przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
– urlopu macierzyńskiego.

Pracownik może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu urlopów, jednak taki wniosek nie jest dla pracodawcy wiążący. Prośba o przesunięcie terminu urlopu powinna być odpowiednio uzasadniona. Wówczas pracodawca, rozpatrując indywidualnie sytuację danego pracownika, może przychylić się do wniosku.
Kodeks pracy nie precyzuje przyczyn, które powinny motywować wniosek o zmianę planu urlopów. Zakłada się jednak, że są to ważne przyczyny natury osobistej, rodzinnej lub zdrowotnej.